OVK-Besiktning

Vi hjälper dig med OVK-besiktning

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och under en sådan besiktning kontrolleras samtliga funktioner som jämförs med de regler som gällde när fastighetens byggdes eller byggdes om. Skulle vi under besiktningen stöta på några fel ger vi dig en rekommendation på vad som behöver åtgärdas för att få till en väl fungerande anläggning igen.

Enligt lag är du som fastighetsägare skyldig att få en OVK-besiktning utförd med vissa intervaller. Dessa intervaller gäller för olika fastigheter:

 • Daghem, skolor och vårdlokaler och dylikt – 3 år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt. TF – 3 år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt. Mekanisk frånluft – 6 år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt. Självdrag – 6 år
 • En- och tvåbostadshus med från och tilluftsventilation – Vid nyproduktion

Vad görs vid en OVK-besiktning?

Vid en OVK-besiktning kontrolleras följande:

 • Att ventilationssystemet är fritt från föroreningar som annars riskerar att spridas i byggnaden.
 • Att samtliga skötselanvisningar och instruktioner för ventilationssystemet är lättillgängliga.
 • Att ventilationssystemet fungerar som det ska göra.

När systemet har installerats och den initiala besiktning görs kontrolleras det att ventilationssystemet fungerar korrekt med de egenskaper som krävs.

Vid efterföljande besiktningarna kontrolleras följande:

 • Att egenskaper och funktioner i ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet installerades.
 • Att eventuella åtgärder vidtas vid behov för att förbättra energihushållningen i fastighetens ventilationssystem på ett sätt som inte försämrar inomhusklimatet.

Därefter har fastighetsägaren rätt att själv avgöra om de lämnade förslagen till energieffektivisering ska genomföras vid denna tidpunkt eller inte.

Kontakta oss

Vid eventuella frågor eller funderingar gällande OVK-besiktningar och hur vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att ta kontakt med oss. Vi berättar gärna mer.

  Kontaktformulär

  Teknisk klimatservice Norr AB

  Org.nr: 556246-6259

  Teknisk Klimatservice Rör Norr AB

  Org.nr: 556973-7256

  063-15 05 80 | info@tk-service.se

  Cookiepolicy