En lista på några av våra större uppdragsgivare:

  • Strömsunds kommun – Tillsyn av stora delar av fastighetsbeståndet
  • Svenska Turistföreningen – Serviceavtal på Jämtlands fjällstationer, Sylarna, Helags, Blähammaren och Storulvån mm.
  • Lugnviksverkstaden – Serviceavtal ombyggnationer mm.
  • Korsta Fastigheter – Diverse uppdrag, avtal OVK mm.
  • Östersundshem, underhåll av både lägenhetsaggregat och större anläggningar samt OVK-besiktningar, energisparåtgärder och mindre ombyggnationer.
  • Diös, samma typ av arbeten som åt Östersundshem.