OVK-besiktningar

Vi utför OVK-besiktningar – obligatorisk ventilationskontroll. Vid en OVK-besiktning kontrolleras samtliga funktioner och jämförs med de regler som gällde när fastighetens byggdes. Skulle det vara några fel ger vi dig ett förslag på vad som behöver åtgärdas för att få till en väl fungerande anläggning.

Enligt lag är du som fastighetsägare skyldig att få en OVK-besiktning utförd med vissa intervaller.

Daghem, skolor och vårdlokaler och dylikt – 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt. TF – 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt. Mekanisk frånluft – 6 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och dylikt. Självdrag – 6 år
En- och tvåbostadshus med från och tilluftsventilation – Vid nyproduktion